Ympäristötoiminnan Ruuti tiedonkeruun tulokset!

Ympäristöaiheinen tiedonkeruu pidettiin keväällä 2018 ja sen tulokset purettiin kesätyöntekijöiden toimesta kesäkuussa

Mitä me sitten halusimme tavoitella tuloksilla?

Tarkoituksena oli selvittää nuorten sen hetkistä tietoa ympäristöasioista ja siitä mikä heille on tärkeää.

Tiedonkeruu toimii niin ikään myös äänestyksenä, jolloin erillistä äänestystä ei enää tarvita ja syksyllä järjestetään vain työpajat, johon pääteemat nostetaan esille. Näistä teemoista nuoret pääsevät suunnittelemaan konkreettisia toimenpiteitä, jotka viedään Ruuti-Gaalaan.

Tuloksista huomaa, että nuorille on selvästi tärkeää eläimien hyvinvointi, roskaton ympäristö, ilmastonmuutoksen hidastaminen ja merien puhtaus. Ja miksipä ei olisi?

Yli 63% vastaajista kertoi sammuttavansa turhat valot ja laitteet sekä kierrättävänsä, kun kysyimme mitä konkreettisia tekoja omassa arjessa tehdään, ja jopa 53% sanoi suosivansa kasvisruokaa lautasellaan. Tämän lisäksi ainakin 17% nuorista kertoi puhuvansa luonto- ja ympäristöasioista kavereidensa kanssa.

Vain 9% koki, että ei tee arjessaan minkäänlaisia ympäristötekoja.

Kuinka tärkeäksi nuoret sitten kokivat luonto- ja ympäristöasiat arjessaan?

Kysyimme tätä asteiskolla 1 – 5 ja vaikka tuloksiin vaikuttaa moni asia, onko hyvä päivä tai miten kysymys ymmärretään, oli vastauksia silti mielenkiintoista käydä läpi.

1,9% ei tuntenut ympäristöasioita kovinkaan tärkeiksi
9% jonkin verran tärkeiksi
31% melko tärkeiksi
39,5% hyvin tärkeiksi, ja jopa
19% äärimmäisen tärkeiksi

Kyselyyn vastanneita nuoria oli 464.

Kysyimme myös, miten nuorisopalveluiden ja koulujen tulisi edistää ympäristöasioita

Erilaiset ympäristötapahtumat, jotka liittyvät ruokaan ja musiikkiin kiinnosti yli 53% vastaajista. hyväntekeväisyys sai 44%, kirpputori-toiminta 37%, luonnonharrastustoiminta kuten retket sai 36% äänistä ja jopa 19% halusi, että koulut ja nuorisopalvelut tarjoaisivat ajankohtaista tietoa ja mahdollistaisi keskustelua ympäristöaiheista.

Nuoria huolettaa ilmasnmuutos. Nuorisobarometrin ennakkotietojen mukaan yli puolet nuorista kantaa ilmastohuolta, ja haluaa vaikuttaa asioihin mm. ostopäätösten kautta. Yle:n artikkelin mukaan ekologisuudesta on tullut trendikästä, mutta usein rahanpuute pakottaa epäekologisempaan elämään kuin nuoret itse haluaisivat. Lue artikkeli täältä: Nuorten huoli ilmastonmuutoksesta kasvaa

Syksyllä järjestimme kaksi RuutiBudjetti työpajaa, josssa tuloksien pohjalta nuoret pääsevät suunnittelemaan konkreettisia toimenpide ehdotuksia, jotka viedään alueellisiin neuvotteluihin.

Ympäristötoiminta tulokset