Eko-Ruuti

Ruuti on Helsingissä toimiva nuorten vaikuttamisjärjestelmä, joka on osa Helsingin kaupungin päätöksentekojärjestelmää. Tarkoitus on antaa nuorille helsinkiläisille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikössä toteutetaan Eko-Ruutia ympäristöaiheisella tiedonkeruu menetelmällä. Tarkoituksena on selvittää nuorten sen hetkistä tietoa ympäristöasioista ja siitä mikä heille on tärkeää.

Tiedonkeruun jälkeen tapahtuvissa työpajoissa nuoret tuottavat RuutiBudjetti-toimenpide ehdotuksia, jotka antavat yksikölle profiilin, jonka puitteissa toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan.

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö tukee nuorisotyöllistä ympäristö- ja luontokasvatusta, mahdollistaa nuorille ympäristö-, seikkailu- ja leiritoiminnan kokemuksia, tukee nuorten omaehtoista toimintaa ympäristön puolesta sekä lisää nuorten ympäristötietoisuutta. Yksikkö toimii myös alueellisena nuorisotyöyksikkönä, joka tekee vahvasti yhteistyötä alueen koulujen kanssa.

Lisätietoa: