Eko-Ruuti

Ruuti on Helsingissä toimiva nuorten vaikuttamisjärjestelmä, joka on osa Helsingin kaupungin päätöksentekojärjestelmää. Tarkoitus on antaa nuorille helsinkiläisille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikössä toteutetaan Eko-Ruutia ympäristöaiheisella tiedonkeruu menetelmällä. Tarkoituksena on selvittää nuorten sen hetkistä tietoa ympäristöasioista ja siitä mikä heille on tärkeää.

Tiedonkeruun jälkeen tapahtuvissa työpajoissa nuoret tuottavat RuutiBudjetti-toimenpide ehdotuksia, jotka antavat yksikölle profiilin, jonka puitteissa toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan.

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö tukee nuorisotyöllistä ympäristö- ja luontokasvatusta, mahdollistaa nuorille ympäristö-, seikkailu- ja leiritoiminnan kokemuksia, tukee nuorten omaehtoista toimintaa ympäristön puolesta sekä lisää nuorten ympäristötietoisuutta. Yksikkö toimii myös alueellisena nuorisotyöyksikkönä, joka tekee vahvasti yhteistyötä alueen koulujen kanssa.

Vuosikello vuonna 2018

  • Ympäristökyselyn kerääminen: huhti-toukokuussa ympäri Helsinkiä
  • Vastauksia kyselyyn saimme liki 500 kappaletta
  • Työpajat järjestetään: Ma 1.10.2018 ja to 11.10.2018
  • Aloitteiden ja toimenpiteiden toteutus: Alkaa heti ja jatkuu vuoden 2019 loppuun

Työpajojen pääteemat vuonna 2018

Eläintoiminta 65,5 %
Ympäristötapahtumat 53,5 %
Hyvistoiminta 44 %

Lisätietoja Ruudista: http://ruuti.munstadi.fi/

Lue myös:
Nuorten Ekokahvilatoiminta
LaajikaFest 2018

Lisätietoja:
Annina Wallinsalo
alue – ja osallisuusohjaaja
annina.wallinsalo(at)hel.fi
Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö