Nuorten turvataitokampanja

Nuorten Omat Rajat ja Turvallisuus -kampanja on syksyllä 2020 toteutettava kampanja, jonka tavoitteena on antaa tietoa ja turvataitoja nuorten kokeman häirinnän sekä väkivallan ehkäisyyn.

Tämän lisäksi kampanjalla halutaan vahvistaa nuorten sosiaalisia taitoja sekä antaa heille voimavaroja ja selviytymiskeinoja puolustaa itseään sekä pitää huolta omista rajoistaan. 

Kampanja on yksi Helsingin Kaupungin ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön tänä vuonna toteutettavista Ruuti-toimenpiteistä ja vuoden 2019 ruutibudjetista sille myönnettiin 9000 euroa rahaa.

Nuoret kertovat kampanjan synnystä:

Idea kampanjasta on alun perin lähtöisin kahdelta Laajasaloiselta nuorelta, joiden kokemusten mukaan seksuaalisesta häirinnästä ei puhuta tarpeeksi. Heidän mielestään aihe on tärkeä ja sen pohjalta he lähtivät ideoimaan kampanjaa jonka avulla aihe puhuttaisi ihmisiä enemmän.

-Koska jokaisella on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen, on tärkeää tunnistaa mihin se liittyy ja mitä pitää sisällään. Nykyään on nuoria, jotka pystyvät puhumaan tästä aiheesta esimerkiksi vanhempien tai muiden aikuisten kanssa. Suurimmalle osalle se voi silti olla hankalaa ja siksi aiheesta pitäisi puhua enemmän, nuoret pohtivat.

Näiden kahden yläkoululaisen ideaa lähti lopulta viemään eteenpäin 16-19-vuotiaista nuorista koostuva ryhmä yhdessä nuoriso-ohjaajan johdolla. Ryhmä koostuu erilaisista yksilöistä joita yhdistää tunne aiheen tärkeydestä. Kaikki heistä ajattelevat, että vaikka aiheesta puhutaan enemmän kuin vielä vaikkapa 20 vuotta sitten, ei aiheesta vieläkään keskustella riittävästi.

Kampanjan tavoitteena onkin nimenomaan herättää keskustelua aiheesta. Sosiaalisessa mediassa nähtävien hashtagien sekä nuorten ryhmän suunnittelemien kampanjakuvien ja sloganien lisäksi kampanja viedään syksyn 2020 aikana konkreettisesti helsinkiläisten nuorten ulottuville. Kampanjan yhteistyökumppani Nuorten Exit sekä kampanjan nuorten ryhmä toteuttavat syksyn aikana kouluvierailuita yläkouluikäisille nuorille aiheeseen liittyen.

Suomen perustuslain mukaan “jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen”. Tämä ei valitettavasti aina toteudu. Joissakin tapauksissa oikeus koskemattomuuteen häiriintyy ja sitä loukataan pahasti. Yksi nuorten ryhmän jäsenistä, 17-vuotias Santeri mainitsee esimerkkinä viime vuonna esille nousseen, Laajasalon alueella tapahtuneen lapsiin kohdistuneen seksuualirikosten sarjan, jolla oli omalta osaltaan suuri vaikutus kampanjan syntyyn.

Osalla nuorten ryhmän jäsenistä kampanjaan mukaan lähtemisen taustalta löytyi henkilökohtaisia syitä.

-Minullakin on ollut muutamia ikäviä kohtaamisia ja tilanteita, joissa minusta on tuntunut turvattomalta. Tiedän monia muita kavereita, joille on käynyt vielä huonommin ja heitä on ahdisteltu seksuaalisesti, kertoo ryhmäläinen Vita. Nyt kun tiedetään seksuaalisen ahdistelun olevan ongelma, meidän pitäisi keskittyä siihen, miten se ratkaistaan. Koska seksuaalisessa ahdistelussa kyse ei ole seksistä, vaan vallankäytöstä, pitäisi näistä asioista keskustella jo ala-asteen aikana, hän lisää. 

Miksi aiheesta on tärkeää puhua, vaikka se onkin vaikea ja siihen liittyy häpeää? Hyvin monipuolisesti tätä avaa nuorten ryhmän jäsen Liinu.

-Puhumalla voidaan korostaa omien rajojen asettamisen ja toisen rajojen kunnioittamisen tärkeyttä sekä toisaalta lisätä tietoisuutta ja vähentää häpeää, jota esimerkiksi häiritsevien tilanteiden kohtaaminen usein herättää. Kampanja voi kannustaa nuoria myös puhumaan kohtaamastaan häirinnästä.

Vaikka kouluissa järjestetään erilaisia tilaisuuksia, joissa puhutaan muun muassa kiusaamisesta ja siitä miten toisia tulee kohdella kohteliaasti ja kunnioittavasti, ei niissä nuorten ryhmän mielestä keskitytä riittävästi kieltäytymiseen.

-Mielestäni erityisesti hakusessa ovat keskustelut siitä, miten on ok sanoa ei – ja miten sen voi tehdä myös kohteliaasti – sekä miten reagoidaan johonkin ahdistavaan keskusteluun tai siihen, mikä tuntuu väärältä”, pohtii nuorten ryhmän Olivia. Jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus ja mahdollisuus sanoa ”ei” tilanteille, jotka tuntuvat itsestä ahdistavilta tai epämukavilta.

Kampanjan tavoitteena on jakaa nuorille tietoa heidän oikeudestaan turvallisuuteen sekä nostaa esille se, millä tavoin pystyy tunnistamaan omat rajansa ja viestittämään niistä myös muille.

-Kampanja tulee saamaan aikaiseksi ainakin sen, että aihe saa enemmän näkyvyyttä”, toteaa ryhmän jäsen Anja.

Tätä toivoo yksimielisesti koko kampanjan toteutuksen takana oleva joukko nuoria.

-Oli se meidän, julisteen tai koulun kautta, jokaisen tulisi oppia pitämään toisen koskemattomuutta ja rajoja itsestäänselvyytenä, kiteyttää Vita.

Voit osoittaa tukesi kampanjalle käyttämällä somessa hashtageja:

#eitarkoittaaei

#hiljaisuusieolemyöntymisenmerkki

#kaikestavoiselvitä

sekä jakamalla kampanjan materiaaleja eteenpäin.

Kampanjajuliste A3
Ei tarkoittaa ei
Hiljaisuus ei ole myöntymisen merkki
Kaikesta voi selvitä

Exit ry:n materiaalit:
Kun olet kokenut seksuaalista kaltoinkohtelua
Toimintaohjeita ja tietoa ammattilaisille

Aiheeseen on mahdollisuus saada keskusteluapua esimerkiksi Nuorten Exitin chatista: https://nuortenexit.fi.

Nuorten turvataitokampanjan toteutuksen takana on kuuden hengen nuorten ryhmä: Anja, Liinu, Olivia, Olli, Santeri ja Vita.

Artikkelin ovat koonneet nuorten ryhmän Olivia ja Vita.

Lisätietoja kampanjasta ja aiheesta antavat:

Wilhelmiina Seppä ympäristötoiminnan nuorisotyöyksiköstä (wilhelmiina.seppa@hel.fi) sekä Netta Puustinen Nuorten Exitistä (netta@exitry.fi).